Sodelavci na projektu

VODJA CKZ

Mateja Učakar, mag. zdr. nege

T: +386 2 88 579 66

M: +386 30 662 126

W: www.krepimozdravje.si

Mail: zvmladina@zd-sg.si   zvodrasli@zd-sg.si

 

FIZIOTERAPEVTKI

NUŠA BLAŽUN, dipl. fiziot.

TANJA ROBIČ, dipl. fiziot., dipl. kin.

Strokovni sodelavki v timu CKZ

W: www.krepimozdravje.si

M: + 386 70 608 240

Mail: fizioterapevt-ckz@zd-sg.si

 

DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE

SARA HREN, dipl. m. s. s spec. znanji

Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: +386 03 662 120

Mail: zvodrasli2@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

MATEJA GROS, dipl. m. s.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

T: +386 2 88 579 66

M: +386 70 642 441

Mail: zvmladina2@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

URŠKA GOŠNAK, dipl. m. s.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: +386 70 660 964

Mail: zvodrasli3@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

PSIHOLOGINJI

MOJCA ŠIPEK, mag. psih.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

T: +386 2 88 57 967

M: +386 70 640 490

Mail: psiholog1-ckz@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

NATAŠA BARLE, mag. psih.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

T: +386 2 88 57 967

M: +386 70 684 893

Mail: psiholog2-ckz@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

DIETETIČARKA

ANJA LENART, dipl. diet.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: +386 70 736 598

T: +386 2 88 57 966

Mail: dietetik-ckz@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

 

KINEZIOLOGINJA

NINA PETKOVŠEK, dipl. kin.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: 070 438 616

T: +386 2 88 57 966

Mail: kineziolog-ckz@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si

 

STROKOVNA DELAVKA V CKZ ZD DRAVOGRAD

LEA REBERNIK, dipl. m. s. 

Strokovna sodelavka v timu CKZ

T: +386 2 87 23 449  

M: lea.rebernik@zd-dravograd.si  

W: www.krepimozdravje.si


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro