Sodelavci na projektu

VODJA CKZ: Mateja Učakar, mag. zdr. nege
T: +386 2 88 579 66
M: +386 30 662 126
W: www.krepimozdravje.si
Mail: zvmladina@zd-sg.si

KOORDINATOR PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA SLOVENJ GRADEC:
T: +386 2 88 57 967
M: +386 03 662 120
W: www.krepimozdravje.si

KOORDINATOR PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA DRAVOGRAD
Franja Hribernik, dipl. m. s.
Tel.št.: 02 87 23 426
Mail: franja.hribernik@zd-dravograd.si

ZD MISLINJA
Za delavnice in informacije nas pokličite:
02 88 57 967 ali 030 662 120 
02 88 57 966 ali 030 662 126 (Mateja Učakar)

DRUGE STROKOVNE DELAVKE V CKZ ZD SG
Strokovna sodelavka v timu CKZ
T: +386 2 88 579 67
M: +386 70 608 240
 
NUŠA BLAŽUN, dipl. fizot. (nadomešča TANJA ROBIČ,dipl. fiziot., dipl. kin.)
W: www.krepimozdravje.si

M: + 386 70 608 240

 

SARA HREN, dipl. m. s. s spec. znanji

Strokovna sodelavka v timu CKZ

zvodrasli2@zd-sg.si

M: +386 03 662 120
W: www.krepimozdravje.si

 


 MATEJA GROS, dipl. m. s.
Strokovna sodelavka v timu CKZ
T: +386 2 88 579 66
M: +386 70 642 441
W: www.krepimozdravje.si
 
MOJCA ŠIPEK, mag. psih.
Strokovna sodelavka v timu CKZ
T: +386 2 88 57 967
M: +386 70 640 490
W: www.krepimozdravje.si

NATAŠA BARLE, mag. psih.
Strokovna sodelavka v timu CKZ

T: +386 2 88 57 967
M: +386 70 684 893
W: www.krepimozdravje.si


 ANJA LENART, dipl. diet.
Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: +386 70 736 598
T: +386 2 88 57 966
W: www.krepimozdravje.si

URŠKA GOŠNAK, dipl. m. s.

Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: +386 70 660 964

zvodrasli3@zd-sg.si

W: www.krepimozdravje.si


NINA PETKOVŠEK, dipl. kin. (nadomešča NINA PRISTOV)
Strokovna sodelavka v timu CKZ

M: 070 438 616
T: +386 2 88 57 966
W: www.krepimozdravje.si

STROKOVNA DELAVKA V CKZ ZD DRAVOGRAD

LEA REBERNIK, dipl. m. s. 
Strokovna sodelavka v timu CKZ
T: +386 2 87 23 449  
M: leja.rebernik@zd-dravograd.si 
W: www.krepimozdravje.si


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro