Preventivni presejalni programi za raka

SVITOVA KONTAKTNA TOČKA:


- etaža med 2. in 3. nadstropjem
- vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00 ure in sreda od 12.00 do 13.00 ure

Poiščite našo pomoč, če imate ovire pri izpolnjevanju vPOIŠČITE NAŠO POMOČ, ČE IMATE OVIRE PRI IZPOLNJEVANJU VPRAŠALNIKA, KI STE GA DOBIprašalnika, ki ste ga dobili po pošti, odvzemom in odpošiljanju materiala (blata).

Ali se vam je zgodilo, da ste pošto izgubili? Skupno bomo premagali morebitne ovire.

Katarina Krenker, dipl.m.s.
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgojeTermini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro