Zdravo živim

Zdravo živim

 

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga   (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Prav tako pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.


Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe 19+, s prisotnimi dejavniki tveganja za KB, ogroženi za razvoj KB ter kronični bolniki

Časovni obseg: 1 srečanje, ki traja 120 minut
(NIJZ, 2018)


.

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro