Zvišan krvni sladkor

Fotografija: Anja Lenart

Fotografija: Anja Lenart

Delavnica traja 90 minut.
 
V to delavnico so povabljene odrasle osebe z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo, ki sta stanji s povečanim tveganjem za pojav sladkorne bolezni tipa 2 ter za bolezni srca in žilja.

V tej delavnici bodo pacienti spoznali zakaj imajo zvišan krvni sladkor, zakaj je dobro, da nekaj naredijo zase, spoznali veščine da bi odložili pojav sladkorne bolezni tipa 2. Skupaj bomo naredili načrt sprememb utečenih navad.
 

Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro