Izvajanje dodatnih aktivnosti patronažne službe

Namen izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter nadgradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu.


Vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti patronažne službe so naslednje:
- izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu (izvajanje EPDS vprašalnika –Edinburška lestvica poporodne depresije pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem, preverjanje kriterijev ranljivosti družine pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem);
- vzpostavitev stika diplomirane medicinske iz patronažnega varstva z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu z opredeljenim algoritmom);
- priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva;
- izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih s strani diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva.

Vsebinske zahteve oziroma pričakovane DODATNE  aktivnosti patronažne službe so naslednje:


Avtorica: Martina Horvat


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro