Program za krepitev zdravja odraslih

 

 
V Programu svetovanja za zdravje, se izvajajo zdravstvenovzgojne in psihoedukativne delavnice ter individualna svetovanja za odrasle s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, za osebe, ki so visoko ogrožene za razvoj kroničnih bolezni in kronične bolnike.


Program svetovanje za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje
●     s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano/škodljivo pitje alkohola, stres, zvišana telesna masa, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi),
●     s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in
●     s prisotnimi kroničnimi boleznimi.
 
Temeljne zdravstvenovzgojne delavnice so namenjene
●     seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni,
●     motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi.
 
Poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja so namenjena pridobivanju znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Strokovnjaki jim prav tako nudijo podporo in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter pri skrbi za zdravje.
 
V nekatere zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije, v druge pa le po opravljenem preventivnem pregledu v (referenčni) ambulanti družinske medicine oziroma osebe, napotene s strani zdravnika specialista psihiatrije, skladno z ugotovljenimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, ogroženostjo in/ali obolelostjo za kroničnimi boleznimi.
 
Za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udeležba v Programu svetovanja za zdravje brezplačna.
 
Strokovnjaki iz tima ZVC naj udeležence najprej vključijo v temeljne delavnice, nato pa glede na njihovo ogroženost, obolelost in prisotne dejavnike tveganja ter glede na njihov interes vpoglobljene delavnice in individualna svetovanja. Osebe se zdravstvenovzgojne delavnice/individualnega svetovanja lahko udeležijo v katerem koli ZVC-ju, ne glede na lokacijo njihovega stalnega/začasnega prebivališča oziroma lokacijo osebnega izbranega zdravnika.
 
Struktura Programa svetovanja za zdravje (NIJZ, 2018)

Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro