08-08-2022..
Polletno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022

Polletno poročilo o delovanju Programa Svit (1. 1. 2021 - 30. 6. 2022) kaže na to, da se je odzivnost prebivalcev naše regije na vabila Programa Svit v primerjavi z letom 2021 dvignila za slabo odstotno točko in je znašala 64,4 %, odzivnost na ravni države je znašala 62,64 %.

Med občinami Koroške regije je bila odzivnost najvišja v občini Mislinja  (71,47%), kjer beležimo dvig odzivnosti za dobrih 5 %. Največji dvig odzivnosti sicer beležimo v občini Muta (+8,7 %), kjer je v prvi polovici tega leta odzivnost znašala 67,74 %.

Žal se je v petih občinah na Koroškem zgodil tudi upad odzivnosti, največji v občini Ribnica na Pohorju (-7,93 %), sicer najnižjo odzivnost ponovno beležimo v občini Podvelka (53,77 %), kjer beležimo tudi največjo razliko v odzivnosti med spoloma, ta znaša dobrih 20 %, v regijskem povprečju pa dobrih 12 %. 

ZDRAVSTVENA REGIJA RAVNE NA KOROŠKEM:

Od 1.1. do 30.06.2022 je bilo v program povabljenih 5.700 oseb, od tega 2.856 moških in 2.844 žensk. 5.689 osebam, od tega 2.847 moškim in 2.842 ženskam, je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 3.664 (64,40 %) oseb, od tega 1.658 (58,24 %) moških in 2.006 (70,58 %) žensk. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 180 (4,91 %) oseb, od tega 83 moških in 97 žensk. V programu ni želelo sodelovati 7 oseb (0,12 %), od tega 4 moški in 3 ženske. Od 3.314 vrnjenih kompletov vzorcev blata primernih za analizo je bilo 3.117 (94,06 %) testov negativnih in 197 (5,94 %) testov pozitivnih. Presejane je bilo 60,56 % povabljene populacije. Odzivnost vabljenih po občinah prikazuje Tabela 11.

Tabela. Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Ravne na Koroškem po občinah v prvem polletju 2022.

 

Občina

Odzivnost

Odzivnost

 - moški

Odzivnost

 - ženske

Mislinja

71,47%

60,75%

78,57%

Dravograd

69,31%

63,75%

71,26%

Muta

67,74%

53,85%

78,81%

Slovenj Gradec

66,08%

57,17%

71,30%

Ravne na Koroškem

65,41%

55,25%

73,22%

Prevalje

62,71%

55,26%

69,06%

Radlje ob Dravi

61,68%

54,75%

64,55%

Vuzenica

60,78%

50,47%

69,60%

Črna na Koroškem

60,64%

51,47%

68,14%

Mežica

58,10%

51,75%

61,70%

Ribnica na Pohorju

56,64%

49,15%

64,81%

Podvelka

53,77%

44,63%

64,84%

ZR RAVNE NA KOROŠKEM

64,40%

58,24%

70,58%

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro