05-07-2022..
Vesele, zdrave urice v Mislinji

Poletno varstvo otrok Zdrave, vesele urice se je izvajal v okviru zdravstveno vzgojnih vsebin Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ob podpori občine Mislinja od 27.6.2022 do 1. 7. 2022.

Cilji Zdravih, veselih uric so bili druženje, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, pridobivanje novih znanj iz področja krepitve zdravja ter spodbujanje telesne aktivnosti otrok in skrb za zdrava gibala v času poletnih počitnic.

Srečanja so potekala v obliki delavnic od 9.00 do 12.00 ure.

Material za delo in prostor nam je finančno omogočila Komisija za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje v okviru občine Mislinja. Naše druženje smo zaključili s sladko osvežitvijo, s katero nas je presenetilo Vagon gostinstvo.

Nekateri otroci se teh srečanj udeležujejo že nekaj let zapovrstjo, saj pravijo, da so srečanja zabavna,  igriva, sproščena ter poučna.

Srečanja so izvedle: Mateja Gros, dipl.m.s., Sara Hren, dipl.m.s., Urška Gošnak, dipl.m.s., Nataša Barle, mag.psih., Nina Petkovšek, dipl.kineziolog.

 

                                                                              Zapisale:  Strokovne delavke CKZ Koroška


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro