18-01-2022..
Novosti v programu ZORA

Od 17. do 23. januarja 2022 poteka 16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Ob tej priložnosti smo v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije. Dostopno je na povezavi: https://zora.onko-i.si/novice/novica/sporocilo-za-medije-ob-16-evropskem-tednu-preprecevanja-raka-maternicnega-vratu

 

V okviru projekta priprave Programskih smernic ZORA smo na spletni strani Programa ZORA objavili Programske smernice Državnega programa ZORA. Objavili smo tudi posodobljena Navodila za citološke izvide brisov materničnega vratu – klasifikacija po Bethesdi.  Oba dokumenta sta dostopna na naši spletni strani, v razdelku Za stroko/Strokovna priporočila in smernice: https://zora.onko-i.si/za-stroko/strokovna-priporocila-in-smernice

Na spletni strani smo objavili tudi Letno poročilo o rezultatih 2020 in Poročilo o opravljenem delu 2020, ki smo ju predstavili tudi na 11. izobraževalnem dnevu programa ZORA. Dostopna sta na povezavi: https://zora.onko-i.si/publikacije/letna-porocila

 

Vir: Program ZORA


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro