17-12-2021..
SVITOVA KONTAKTNA TOČKA

V zdravstvenem domu Slovenj Gradec je aktivna Svitova kontaktna točka. 

Pomagali vam bomo, če imate težave pri izpolnjevanju vprašalnika, ki ste ga dobili po pošti, pri odvzemu in odpošiljanju materiala (blata) ali če ste pošto izgubili. Skupaj bomo premagali morebitne težave.

Pokličete nas lahko ob četrtkih med 8.00 in 10.00 na telefonsko številko 030 662 120 ali po e-pošti: zvodrasli2@zd-sg.si


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro