21-06-2021..
SPREMEMBA lokacije odvzema hitrih brisov

SPREMEMBA: VSTOPNA TOČKA ZA ODVZEM HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV

Sprememba lokacije!

OD 28.6.2021 DALJE TESTIRANJE IZVAJAMO V PREDPROSTORU PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (GLAVNI VHOD),

Šercerjeva ulica 7


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro