04-02-2021..
Letno poročilo o delovanju Programa Svit za leto 2020

V preteklem letu je zaradi epidemije delo na skoraj vseh področjih potekalo drugače, na mnogih področjih je bilo okrnjeno. V tem pogledu tudi promocija Programa Svit ni bila izjema. Na nivoju celotne države beležimo rahel upad odzivnosti na vabila Programa Svit, na Koroškem v sedmih občinah.

 

Pozitivno je, da v večini občin na Koroškem upad odzivnosti ni bil visok ter da v petih občinah beležimo celo porast odzivnosti napram letu 2019. Ta je bil najvišji v občini Mislinja (+5,17%), kjer merimo tudi najvišjo odzivnost na Koroškem v letu 2020 (72,02%), kar je tudi največ za posamezno občino v naši regiji v vseh letih delovanja Programa.

Več podrobnosti o odzivnosti najdete tukaj.


Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka. 

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro