07-11-2019..
Konferenca DOLGOŽIVA DRUŽBA – DOLGOTRAJNA OSKRBA
10. oktobra je v Slovenj Gradcu potekala uspešna mednarodna konferenca Dolgoživa družba - dolgotrajna oskrba. 

Na konferenci so sodelovali različni predavatelji z zanimivi prispevki. Več podrobnosti in fotografije z dogodka najdete v nadaljevanju.

KONFERENCA
DOLGOŽIVA DRUŽBA – DOLGOTRAJNA OSKRBA
LONGLIVING – LONG-TERM CARE
Mladinski kulturni center – MKC, 2380 Slovenj Gradec, Ozare 18
Četrtek, 10. oktobra 2019, 9:30 – 16:00
 
 
9:30 – 10:00 Prihod udeležencev, registracija  – kava
 
10:00 - 11:10Plenarni del
10:00 - 10:10: Uvodni pozdrav. Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec
10:10 - 10:20: Pozdrav podžupanje Mestne občine Slovenj Gradec. Martina Šisernik, področje negospodarstva, sociale, zdravstva, kulture, mladinskih zadev in turizma
10:20 - 10:40 E-vključevanje v aktivno staranje: Možne razvojne usmeritve v starosti prijaznem okolju. Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji
10:40 - 10: 55 Predstavitev dobre prakse na področju Zveze društev upokojencev Slovenije  – ZDUS Program Starejši za starejše. Rožca Šonc, operativni vodja programa Starejši za starejše
10:55 - 11:10 Predstavitev programa Društva upokojencev Dravograd. Željko Kljajić , predsednik
 
11:10 – 12:10 Domovi starostnikov
11:10 - 11:25 Življenje nepomičnih stanovalcev in stanovalcev z boleznijo demenca v Domu Hmelina -Predstavitev dobre prakse Dom Hmelina Radlje ob Dravi. Silva Duler, direktorica
11:25 - 11:40 Prispevek koncepta kulture usklajenih odnosov k razvoju dolgotrajne oskrbe.  Barbara Metulj in Zorica Špotal, Dom Starostnikov Velenje
11:40 - 11:55 Pilotni projekt dolgotrajna oskrba. Marina Oderlap, koordinatorica projekta, Koroški dom starostnikov 
11:55 - 12:10 Aktivno staranje v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Katarina Krenker, dipl. ms., koordinatorka zdravstvene vzgoje za odrasle
 
12:10 - 12:30 Aktivni odmor in  manjša pogostitev
 
12:30 – 13:30 Predstavitve dobre prakse Avstrije in Hrvaške
 
12:30 - 12:45  Dr. Olga Dabović Rac, vodja, Odjel za promociju zdravlja i rano otkrivanje bolesti, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Hrvatska
12:45 - 13:00 Tihana Mikuličić, Dom starijih Poreč, Hrvatska
13:00 - 13:15 Oskrba starostnikov - nega na domu (Pflege alter Menschen - Hauskrankenpflege). Michael Suppanz, direktor, Verwaltungs, Sozialhilfeverband - SHV Völkermarkt, Austria
13:15 - 13:30 Standardi v Avstriji. Mag. Monika Rainer, akad. GPM, Seniorenzentrum Neuhaus, Austria
 
13:30 - 14:15 Šolstvo in izobraževanje
13:30 - 13:45 Izobraževanje  dijakov za  dolgotrajno oskrbo. Mag. Jasna Kolar, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec
13:45 - 14:00 Izobraževanje študentov in drugih. Dr. Danica Železnik, docentka, dekanica, Fakulteta za socialne in zdravstvene študije Slovenj Gradec
14:00 - 14:15 Naj teče učenje skozi življenje – priložnosti za izobraževanje starejših. Sonja Lakovšek, direktorica, MOCIS - Center za izobraževanje odraslih
 
14:15 - 14:45 Aktiven odmor in manjša pogostitev
 
14:45 - 15:45 Zdravstvo
14:45 - 15:00 Vladimira Tomšič, direktorica, Zdravstveni dom Sevnica
15:00 - 15:15 Pristopi v lokalni skupnosti -zdravje za vse! Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec
15:15 - 15:30 Dr. Alenka Oven, direktorica, Inštitut za dolgotrajno oskrbo Ljubljana
15:30 - 15:45 Neda Hudopisk, vodja, Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ, Območna enota Ravne na Koroškem

15:45 - 16:00 Sklep - Dolgotrajna oskrba - skupna izhodišča in koraki naprej

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro